• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00.
 • Ny nettleie fra 1. juli 2022 – Les mer
 • Felles kundesystem for alle kunder – Les mer
 • Gjennomfakturering for kunder i Flesberg – Les mer
 • Norges Energi AS sier opp avtale om gjennomfakturering - Les mer
 • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
 • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
 • Kabelpåvisning har redusert kapasitet i ferien - Les mer 

Trefelling

Trefelling

Hogst må foregå i en slik avstand fra høyspentledninger at det ikke kan oppstå farlige situasjoner.

Dersom det skal hogges trær så nær en ledning at treet kan falle over ledningen må Midtnett kontaktes på forhånd. Skulle et tre falle over en høyspentlinje, er det viktig å opptre på følgende måte:

 • Ikke forsøk å fjerne treet - berøring er livsfarlig, la det ligge uten å berøre det
 • Sørg for å varsle Midtnett om uhellet omgående
 • Sett ut vakt inntil linjen blir utkoblet, slik at uvedkommende ikke kommer i berøring med treet

Nyttig informasjon om trefelling

 • Arbeid nær luftlinjer

  Sikkerhetssone på 30 meter for høyspentlinjer

  Dersom man ønsker å utføre arbeid innenfor sikkerhetssonen skal Midtkraft alltid kontaktes på forhånd. Dette for at vi skal kunne gi råd og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skader på personer og anlegg.

 • Arbeid nær nettanlegg

  Ved arbeid nær nettanlegg (kabler og linjer) skal Midtnett alltid kontaktes før arbeidet starter. Sett deg alltid grundig inn i dine forpliktelser før du iverksetter gravearbeider. Store verdier ligger i bakken, blant annet strøm-, tele- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre nettstasjoner, kabler og ledninger kan gi store konsekvenser, og mange kan bli strømløse. Den som er ansvarlig for skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig. Skader kan medføre erstatningsansvar, og erstatningsbeløpene kan ved større hendelser bli store, i verste fall på flere millioner.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top