• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
 • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
 • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
 • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
 • Pris på nettleie fra 1. april 2024 - Les mer
 • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
 • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
 • Omregning tilbake i tid på siste faktura - Les mer

Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Kraftia Energi AS og datterselskapene Kraftia Tjenester AS og Midtnett AS er behandlingsansvarlig for alle registrerte personopplysninger. Under finner du en oversikt over dine rettigheter og en beskrivelse av hvordan Kraftia behandler dine personlige opplysninger.

Innsamling av personopplysninger

Ved etablering av et kundeforhold registreres og innsamles personopplysninger. Mange opplysninger oppgis av den enkelte kunde, mens andre hentes fra Kraftia sine systemer og tekniske utstyr. I tillegg registreres personopplysninger ved utførelse av et oppdrag i tilknytning til kundeforholdet eller avtalen, f.eks. målerdata.

Midtnett vil utveksle personopplysninger med kundens strømleverandør, herunder navn, adresse, informasjon om målepunktet samt målerdata.

Myndigheten har innført en nasjonal database (elhub) som alle nett- og strømselskap er pålagt å overføre personopplysninger og forbruksdata til og fra, på daglig basis. 

Formål

Kraftia behandler personopplysninger som er nødvendig for følgende formål:

 • Forberedelse, administrasjon og gjennomføring av avtaler med deg som kunde
 • For å oppfylle plikter som følger av lov, forskrift eller andre myndighetspålegg
 • Gjennomføring av markeds- og kundeanalyser

Kraftia gjennomfører ingen såkalte automatiserte individuelle avgjørelser på bakgrunn av de personopplysningene vi behandler og lagrer.

Dine rettigheter

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som behandles av Kraftia, og har derfor rett til:

 • Å få en oversikt over de opplysninger som behandles
 • Å be om at feilaktige eller ufullstendige opplysninger korrigeres
 • Å be om at personopplysninger skal slettes eller at bruk av personopplysninger skal begrenses
 • Å protestere dersom du mener personopplysninger behandles i strid med formålet
 • Å kreve at personopplysninger som behandles av Kraftia utleveres til deg eller at disse utleveres direkte til annen behandlingsansvarlig, f.eks en annen strømleverandør. Utlevering forutsetter at personopplysningene behandles på bakgrunn av avtale eller samtykke, og at utlevering er tekniske mulig (dataportabilitet).

Datatilsynet har utviklet en veileder som forklarer kundenes rettigheter og de har utarbeidet et skjema som kan benyttes ved anmodning om innsyn i personopplysninger. Se https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål om det som er nevnt over, kan du kontakte Midtnett.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top