• Midtkraft AS skifter navn til Kraftia Energi AS og Midtkraft Nett AS skifter navn til Midtnett AS - Les mer
  • Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00.
  • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
  • Erstatning til kunder for langvarig strømbrudd - Les mer

Gatelys

Gatelys i Modum og Sigdal

Midtnett har avtaler med kommunene om vedlikehold av veibelysningen.

Avtalene gjelder all veibelysning som kommunene eier. Vi kjører vedlikeholdsrunder etter avtalte intervaller, med ettersyn og pærebytte. Feil rettes innen rimelig tid når vi får melding om større områder som er mørke. Henvendelser om gatelys gjøres til:

Modum kommune tlf.: 32 78 93 00
Sigdal kommune tlf.: 32 71 14 00
Gatelys langs riksvei, Vegtrafikksentralen tlf.: 175

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top