• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
 • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
 • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
 • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
 • Pris på nettleie fra 1. april 2024 - Les mer
 • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
 • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
 • Omregning tilbake i tid på siste faktura - Les mer

Rettigheter ved strømbrudd

Rettigheter ved strømbrudd

Vi jobber alltid for at våre kunder skal ha strøm til enhver tid, men dessverre vil det iblant være noen situasjoner som kan medføre strømbrudd, og hvis du har hatt strømbrudd på over 12 timer sammenhengende, har du rett på kompensasjon fra oss.

Flere strømbrudd etter hverandre regnes som sammenhengende dersom ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer. Avbruddsperioden regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, visste eller burde visst at avbrudd hadde funnet sted.

Fra 1.1.2021 vil kompensasjon for langvarig strømbrudd beregnes og betales automatisk, og du trenger ikke foreta deg noe for å få kompensasjon. Kompensasjonen skal utbetales til sluttbruker innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet, etter følgende satser fastsatt av NVE:

 • Husholdninger:
  500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time
 • Fritidsboliger:
  125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Ta kontakt hvis du lurer på hva som gjelder for deg.

Du kan også lese mer om dette på NVE's nettsider: https://www.nve.no/stromkunde/strombrudd-rettigheter-og-regler/

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top