• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
  • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
  • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
  • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
  • Pris på nettleie fra 1. april 2024 - Les mer
  • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
  • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
  • Omregning tilbake i tid på siste faktura - Les mer

Byggestrøm

Byggestrøm

Skal du bygge eller trenger midlertidig strømuttak kan du leie byggestrømskasse hos Midtnett.

Våre montører setter opp anleggskassen i tilknytning til vårt lavspent forsyningsnett, normalt i stolpe eller kabelskap.

Dersom det ikke er et naturlig opphengspunkt ta kontakt med vår nettavdeling. I enkelte tilfeller kan stedet der vi setter opp byggestrømskassa være forholdsvis langt unna bestillers forbruksted. Bestiller må da kontakte en autorisert installatør, som kan tilrettelegge strømkabel etter gjeldende forskrifter. I følge forskrifter for elektriske lavspentanlegg, kan det ikke tillates at byggestrømskasser tilkoples kabel som er beregnet for tilførsel til permanent anlegg (stikkledning).


Ta kontakt med oss på telefon 32 78 32 98 for bestilling av byggestrømskasse. Bestilling må gjøres i god tid før ønsket leveranse - minimum én uke, og noe lenger i forbindelse med ferier og høytider.

 

Hvor lenge kan jeg leie en byggestrømskasse?

Byggestrømskasser er å betrakte som provisoriske anlegg, og skal derfor tas ned snarest mulig etter at anleggsarbeidet er ferdigstilt. Prisen baserer seg på 1 års leie. Ved leie utover 1 år, økes leieprisen med 50%.

Se prisene her

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top