Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Det er enighet på Stortinget om en kompensasjonsordning til strømkunder i forbindelse med høye strømpriser. Støtte blir dekket for strømforbruk opp til 5000 kilowattimer i måneden for husholdningskunder. For sameier/borettslag gjelder egne regler.


  • Publisert: 10.01.2022
  • Del denne saken

Hvem er omfattet av ordningen, og når gjelder den?


Støtten vil gjelde alle private husholdningskunder, samt sameier og borettslag. Ordningen gjelder ikke næring eller fritidsboliger.

Ordningen med kompensasjon til strømkunder gjelder fra og med desember 2021 og til og med desember 2023.

Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. Støttesatsene for hvert prisområde vil publiseres på denne siden fremover.

Satsen for støtte inkl. mva:

Desember 2021: 73,65 øre
Januar 2022: 70,63 øre
Februar 2022: 50,54 øre
Mars 2022: 117,04 øre
April 2022: 104,00 øre
Mai 2022: 94,97 øre
Juni 2022: 80,19 øre
Juli 2022: 96,90 øre
August 2022: 274,29 øre
September 2022: 324,77 øre
Oktober 2022: 69,58 øre
November 2022: 47,89 øre
Desember 2022: 223,51 øre
Januar 2023: 63,66 øre
Februar 2023: 50,49 øre
Mars 2023: 47,96 øre
April 2023: 40,94 øre
Mai 2023: 8,61 øre
Juni 2023: 3,67 øre
Juli 2023: 0,00 øre
August 2023: 0,00 øre

Hvordan mottar kundene kompensasjonen?

Støtten vil bli trukket fra på faktura for nettleie, uavhengig av hvilken strømavtale du har.

For kunder med gjennomfakturering (nettleie er inkludert på regningen fra strømleverandøren):
- Beløpet trekkes fra på regningen.

For kunder som har separat nett- og strømregning:
- Beløpet trekkes fra på regningen, og hvis du har penger til gode, kan du få dette utbetalt.
- Logg inn på "Din side" og benytt knappen "Send melding" og oppgi kontonummer du ønsker utbetaling skal gå til.

 

Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i Kartverket.

Nærmere informasjon om ordningen finnes på websiden til NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE har publisert en nettside med spørsmål og svar om støtteordningen.

 

Oppdatert 01.09.2023

Back to top