• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
 • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
 • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
 • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
 • Pris på nettleie fra 1. april 2024 - Les mer
 • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
 • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
 • Omregning tilbake i tid på siste faktura - Les mer

Eltilsyn

DLE - Det lokale eltilsyn

Strøm er en farlig vare som kan føre til brann og personskader. Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte.

DLE skal føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr for å øke sikkerheten i samfunnet. Dette gjelder også i private hjem, og du er pliktig til å la DLE få tilgang til det elektriske anlegget i din bolig.

Tilsynsoppgavene blir finansiert gjennom nettleien, så selve tilsynsbesøket vil ikke koste noe. DLE sjekker at det elektriske anlegget i boligen er i forskriftsmessig stand, og dersom det ikke er det vil du bli pålagt å sørge for at disse feilene blir rettet opp.

Er du klar over at du som eier/bruker av et elektrisk anlegg er ansvarlig for at det er i orden, og at du må selv sørge for å få dokumentasjon på dette?

Hvilke oppgaver har DLE

 

Det lokale Eltilsyn (DLE) er en de av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og tilsyn. De har blant annet disse arbeidsoppgavene:

 • Tilsyn med at regelverk som er fastsatt i lov om elektrisk anlegg og utstyr etterleves i private boliger og hos bedrifter.
 • Gi pålegg i henhold til forskrifter og vedtak
 • Informasjon- og opplysningsarbeid i skoler, lag og foreninger
 • Yte bistand til politi og brannvesen ved etterforskning av brann og andre ulykker
 • Samarbeide med tilsynsmyndigheter

Saksbehandling

DLE ved Midtnett benytter dataverktøy fra Cubit, der rettemelding på rapporter skjer elektronisk og purrerutiner/saksbehandling er automatisk. Installatører som utfører installasjonsarbeid i Midtnett sitt forsyningsområde (Sigdal/Modum kommune) skal benytte Cubits system for rettemeldinger.

Ved eldre rapporter uten saksnummer og pin-kode, eller andre spørsmål, ta kontakt med oss.

Fakta om elsikkerhet

 • Hva kan jeg gjøre selv?

  Som ikke-faglært er det kun "mindre arbeid" på elektrisk anlegg eller utstyr du kan utføre selv.
  I denne sammenheng betyr "mindre arbeid" følgende:

  • Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter og montere ledningsbrytere.
  • Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning og montere ledningsbrytere.
  • Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller ”sukkerbit” dersom lampene ikke er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningen ikke belastes fysisk.
  • Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
  • Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen hvor ledningene er tilkoblet.

   Stikkontakt er den delen som sitter fast på veggen mens støpsel er den pluggen som sitter på en bevegelig ledning og som plugges inn i stikkontakten.

  Du kan lese mer om dette på Elsikkerthetsportalen.no

 • Hvor finner jeg fagfolk?

  I Elvirksomhetsregisteret finner du alle virksomheter, inkludert enkeltpersonforetak, som har tillatelse til å utføre elektriske arbeider i Norge, samt hvilke typer elektriske arbeider de kan utføre.Virksomheter som gjør denne typen arbeid uten å være registrert her, driver ulovlig.

 • Bestill elsjekk?

  Er du usikker på om ditt elektriske anlegg tilfredsstiller alle krav? Bestill en elsjekk hos en godkjent elektriker, slik at du får påvist og utbedret eventuelle feil og mangler.
  Det Lokale El-tilsyn tar ikke slike oppdrag, men opptrer som kontrollmyndighet i etterkant.

 • Jordfeil

  Feil på elektriske anlegg eller apparater kan føre til jordfeil, noe som kan utgjøre stor brann- og helsefare. Jordfeil oppstår når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete og utsatte anleggsdeler, eller direkte i kontakt med jordleder.

  Hvor oppstår jordfeil?
  Jordfeil kan oppstå hvor som helst i ditt elektriske anlegg, eksempelvis i varmtvannsbereder, vaskemaskin, varmekabler eller ved spikergjennomslag gjennom ledninger.

  Hva kan skje ved jordfeil?
  Jordfeil medfører fare for brann og helsefarlige strømstøt. Faren for dette er størst i våtrom og utendørs hvor strømmen lettere finner forbindelser mellom våt menneskekropp og jord. Ved støt bør lege kontaktes.

  Jeg har jordfeil. Hva gjør jeg?
  Vis varsomhet! Dersom ikke anlegget eller strømkursen blir utkoplet, må det utvises varsomhet i forbindelse med elektrisk utstyr inntil feilen er utbedret.
  Kontakt godkjent elektriker for utbedring av feilen. Sjekk at elektrikeren er oppført i Elvirksomhetsregisteret
  Dersom elektrikeren konstaterer at feilen ikke er i ditt anlegg, meldes jordfeilen til Midtnett, enten av deg eller av elektrikeren. Vi vil gå i gang med å lokalisere feilen og pålegge utbedring der feilen er.

 • Stenging av anlegg

  Anlegg med farlige feil kan bli stengt. Hvis DLE har stengt anlegget ditt, eller koblet fra en sikringskurs, vil du finne et stengesegl som opplyser om dette. Du må da kontakte en elektriker for å få utbedret feilen før anlegget kan åpnes. Anlegget kan åpnes av elektriker såfremt melding om utbedring sendes DLE.

 • Hva kan jeg gjøre for å unngå brann?

  1. Hver dag før du legger deg:

  •  Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
  • Sjekk at levende lys er slokket.
  • Sjekk at ingen ovner er tildekket.


  2. Hver måned:

  • Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen.
  • Test jordfeilbryter i sikringsskapet.

  3. Hvert kvartal:

  • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokningsapparatet peker på det grønne feltet.
  • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
  • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer.
  • Rengjør kjøkkenviften for brannfarlig fett.

  4. Hvert halvår:

  • Gjennomfør brannøvelse for hele familien.
  • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
  • Stram til skrusikringene i sikringsskapet.

  5. Hvert år:

  • Bytt batteri i røykvarsleren.
  • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende.

  6. Hvert tiende år:

  • La fagfolk gjennomgå det elektriske anlegget i boligen.
 • Sjekk dette i boligen din

  Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget og det elektriske utstyret du har i huset er i god stand og brukes riktig. Er du usikker på om boligen din er elsikker? Ta kontakt med en godkjent elektriker eller DLE.

  Tips for å øke elsikkerheten:

  • Bruk ikke sterkere pærer enn lampen er beregnet for.
  • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er løse dyr.
  • Pass på at elektriske varmeovner ikke er tildekket. Tørk aldri tøy på slike ovner.
  • Bruk bare vifteovn under tilsyn.
  • Sjekk alltid at du har slått av kokeplaten etter bruk. Er du glemsk, bør du anskaffe komfyrvakt.
  • Monter rikelig med stikkontakter. Unngå løse dobbeltkontakter og andre provisoriske skjøtledninger.
  • Sjekk at alle sikringer er skrudd skikkelig til.
  • Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme, kan det tyde på feil.
  • Trekk ut støpselet på elektriske apparater (som kaffetraktere og brødristere) når de ikke er i bruk.
  • Ikke benytt vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin uten tilsyn.
  • Rens lofilteret i tørketrommelen jevnlig.
  • Vask filteret i kjøkkenvifta slik at det ikke samler seg opp fett i den.
  • Ikke la elektrisk utstyr står til lading uten tilsyn.
  • Ikke utfør arbeid på egen hånd som krever autoriserte fagfolk.
  • Sjekk batteriene i røykvarsleren regelmessig.

Kontaktpersoner

Robert Bekken

Leder tilsyn

Morten Hellerud

Elsikkerhetsingeniør

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top