• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
 • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
 • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
 • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
 • Pris på nettleie fra 1. april 2024 - Les mer
 • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
 • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
 • Omregning tilbake i tid på siste faktura - Les mer

Bytte av automatiske strømmålere

I løpet av 2019 vil alle våre 14.000 nettkunder i Modum og Sigdal få installert nye automatiske strømmålere. Med en automatisk strømmåler slipper du å lese av måleren og får en mer nøyaktig faktura basert på faktisk forbruk. Du får også en mer detaljert oversikt over ditt strømforbruk brutt ned på timer. Leveringssikkerheten vil bedres fordi nettselskapene får kontinuerlig oversikt over strømleveransen, helt ut til deg som kunde. Dette vil gjøre vedlikehold og drift av strømnettet mer effektivt, og kan skape mindre behov for utbygging av kraftnettet.

Vi vil kontakte deg når det nærmer seg målerbytte. I den forbindelse vil vi gjerne kommunisere med deg på SMS og epost. Vi setter pris på om du kan oppdatere din kontaktinformasjon om denne ikke lenger stemmer.

Logg inn på din side for å kontrollere og oppdatere kontaktinformasjon.

For mer informasjon kan du også se her: www.nymaler.no

 

 

Når bytter vi måleren din

Etappe

Område

Tidspunkt

1/ rød

Vikersund

Mars, april og mai

2/ gul

Geithus/Åmot

Mai, juni, juli

3/ lilla

Prestfoss

Juni, august, september

4/ grønn

Eggedal

September, oktober

 

Målerens funksjoner

 

 

Ofte stilte spørsmål

 • Hva vil den nye strømmåleren gi oss som vi ikke har idag?

  De nye AMS målerne gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Og ikke minst gir digital teknologi absolutt sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. De eksisterende strømmålere oppfyller heller ikke myndighetskrav som gir mulighet for å detektere strømavbrudd, jordfeil og spenningsavvik, som igjen hjelper nettselskapet til hurtigere å lokalisere feil.

 • Hvorfor får jeg ny måler?

  De nye automatiske strømmålerne registrerer og overfører informasjon om strømforbruket på timebasis som er et krav som dagens målere ikke oppfyller. Dette gir muligheter for bedre kontroll og oversikt over eget strømforbruk og mer nøyaktig avregning. Kunder som i dag har automatisk måler, og har hatt dette en stund, vil også få byttet måler fordi myndighetskravene har endret seg. Dagens nye måler har bedre funksjonalitet enn den gamle med bla. bedre brann- og personvernsikkerhet med automatiske varsler om jordfeil, raskere retting av feil i strømnettet og bedre oversikt over spenningskvaliteten. Det er et myndighetskrav at alle skal få ny automatisk måler. Innføringen av automatiske strømmålere er landsomfattende og bestemt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet og NVE. Rammeverket for innføringen er gitt gjennom lov og forskrift, og samtlige strømkunder omfattes av ordningen.

 • Hvor får jeg oversikt over forbruket mitt?

  Når du logger deg inn på Min Side vil du få full oversikt over forbruket ditt pr time/dag/uke/år.

 • Hvilke fordeler gir dette til kraftsystemet?

  Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene da prisene er som høyest, reduserer de også belastningen på systemet – slik at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene samtidig som kraftsystemet blir mer robust mot forbrukstoppene.

 • Hva koster den nye strømmåleren?

  Den nye strømmåleren koster ingenting for selve installasjonen, det er dekket av nettleien.

 • Hvem eier strømmåleren?

  Det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette, slik det står i § 5-1 i standard nettleieavtale som alle nettkunder inngår med nettselskapet.

 • Jeg har fått brev om målerbytte, men ønsker ikke ny måler. Må jeg bytte?

  Staten ved NVE har pålagt Midtkraft Nett å bytte kundens måler til ny AMS måler innen 1. januar 2021. Hvis du likevel ikke vil bytte må du sende inn en skriftlig søknad til oss på post@midtkraftnett.no. Legeattest må legges ved søknaden.

  Rutiner og vilkår for avlesning og avregning for kunder som får fritak er under utarbeidelse, men disse kundene må påregne å betale et ekstra gebyr. Årsaken er at det påløper ekstra kostnader for Midtkraft Nett AS med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de kundene dette gjelder. Les mer om dette på NVEs sider her: www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/stromkunden-ma-betale-for-manuell-avlesing/

 • Hvordan kan man koble til eksternt utstyr for avlesing av forbruk?

  Måleren har to muligheter for å koble til eksternt forbruksdisplay/App:

  1) Målerens HAN-kontakt (Home Area Network) som er en RJ45 kontakt. Kontakten er forberedt for fremtidig innhold av forbruksdata.

  2) Målerens LED lampe. LED lampen blinker i takt med forbruket og impulsverdien er oppgitt på måleren.

  Felles for begge løsningene er at eksternt utstyr ikke leveres av Midtkraft Nett, men må skaffes fra en tredjepartsaktør. Måleren kan ikke benyttes til styring av forbruk og det kan ikke kobles PC til måleren. Man kan heller ikke se strømforbruket per kurs eller styre enkeltkurser av/på.

 • Jeg har allerede en Aidon AMS måler

  Jeg har allerede en Aidon-måler. Må denne også byttes?

  Midtkraft har allerede startet å bytte til Aidon-målere hos enkelte kunder. Du som har en Aidon-måler trenger ikke å bytte denne på nytt og vil heller ikke kontaktes for målerbytte.

 • Hvordan vil nettleieprisen bli?

  NVE forbereder ny høring av forslag til endringer i regelverket mot slutten av 1. kvartal 2019.

 • Økt nettleie ved montering av ny AMS måler

  Totalt snakker vi om en investering på ca 35 MNOK for Midtkraft Nett. Dette betales over nettleien, men utgiften spres over mange år og merkostnaden per år blir liten. Vi snakker om en ekstrakostnad på under 1 øre pr. kilowatttime. Mange kunder vil kunne spare inn kostnaden gjennom mer effektiv energibruk. Nettselskapet vil dessuten kunne drifte nettet mer effektivt og optimalt, samt rette feil raskere med de nye målerne. Dette vil kunne bidra til at nettleien blir lavere enn om vi om vi ikke hadde gjort denne investeringen. Du kan lese mer om smartmålere (AMS) på www.nve.no

 • Har du flere spørsmål?

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top