• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
  • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
  • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
  • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
  • Pris på nettleie fra 1. april 2024 - Les mer
  • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
  • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
  • Omregning tilbake i tid på siste faktura - Les mer

Rettigheter ved strømbrudd

Rettigheter ved strømbrudd

Nettkunder har i henhold til NVEs regelverk krav på kompensasjon ved svært langvarige strømbrudd, dvs. ved strømbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Flere strømbrudd etter hverandre regnes som sammenhengende dersom ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer. Avbruddsperioden regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller visste eller burde visst at avbrudd hadde funnet sted.

Dersom kundene blir utsatt for langvarige avbrudd, kan hver enkelt kunde kompenseres individuelt etter følgende satser ved godkjente krav:

For avbrudd over 12 timer tom. 24 timer: kr. 600,-
For avbrudd over 24 timer tom. 48 timer: kr. 1400,-
For avbrudd over 48 timer tom. 72 timer: kr. 2700,-

For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på kr. 1300,- for hver nye påbegynte 24-timers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger/hytter kan et samlet krav ikke overstige det man forventer å betale i nettleie for inneværende år.

Les mer om ordningen på NVEs hjemmesider

Utbetaling

Godkjent utbetaling vil normalt skje på første nettleiefaktura etter at kravet om kompensasjon er kommet Midtnett i hende og er innvilget.
Dersom kravet er fremmet kort tid før fakturautstedelse vil godkjent utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.
Selv om kunden har flere abonnement vil man kun få kompensasjon for et abonnement.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top