• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00.
  • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
  • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
  • Ny utforming av nettleie fra 1. juli 2022 - Les mer
  • Pris på nettleie fra 10. oktober 2022 - Les mer
  • Felles kundesystem for alle kunder - Les mer
  • Kraftleverandører med gjennomfaktureringsavtale med Midtnett AS - Les mer
  • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
  • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer

Måling

Bruksanvisning bryter i AMS-måler

På grunn av høye strømpriser erfarer Midtnett at noen kunder ønsker å stenge for alt forbruk på sitt anlegg.

VIKTIG: Ikke skru av hovedsikringen slik at AMS-måleren blir strømløs.

Midtnett vil da "tro" at det er et forbruk og estimere dette.

Vi ønsker at våre kunder benytter bryteren på strømmåleren for å gjøre anlegget strømløst.

Bilde: Strømbryter (venstre side). Trykk på knappen i 1 sekund. Du vil høre et "klikk" fra måler og den grønne lampen vil starte å blinke. Anlegget er nå strømløst. Midtnett vil fortsatt ha kommunikasjon med måler og avregne strømforbruket med 0-forbruk.

For å skru på strømmen: Trykk på samme knapp i 1 sekund.

Klikk her for bruksanvisning

HAN-porten

Ønsker du detaljert informasjon om strømforbruket ditt? Vil du styre strømforbruket ditt bedre?

Da bør du åpne HAN-porten på strømmåleren din. HAN-porten (Home Area Network) er et grensesnitt som kan gi strømkunder tilgang til relevant informasjon om eget forbruk. Kunder bestemmer selv om de vil ta i bruk denne type tjenester.

Det er flere tjenesteleverandører og kraftleverandører som leverer tjenester basert på data fra HAN-porten. Midtnett leverer ikke utstyr for strømstyring eller smarthjem-tjenester. Vår rolle er å gjøre dine forbruksdata tilgjengelig via HAN-porten.

Midtkraft Nett har opprettet en løsning slik at du enkelt kan åpne og stenge HAN-porten din. Det eneste du trenger er postnummer, målernummeret og BankID.

Har du spørsmål til løsningen?

Ta kontakt med Midtnett:

Aktiver HAN-porten

AMS i vårt nettområde

Alle kunder i vårt nettområde har fått installert AMS-måler (Avanserte Måle- og Styringssystemer). Målerbyttene startet i 2003, men hovedtyngden av byttene ble gjort i perioden 2009 – 2011.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har kommet med forskriftskrav til AMS-måleren. Alle våre målere tilfredsstille ikke kravene, og etter søknad har NVE innvilget dispensasjon fra kravene til 01.01.2021.

Målerne er basert på gammel teknologi i forhold til dagens krav og i en del områder forekommer det sviktende kommunikasjon. I noen av disse områdene er vi ferd med å bytte til nye målere basert på ny, moderne teknologi.

For de kundene dette gjelder vil vi sende brev i forkant og ta kontakt for avtale om tidspunkt for målerbytte. For øvrige kunder med målere med dårlig eller manglende kommunikasjon vil vi sende varsel om måleravlesning.

Mer informasjon finnes på NVE sin nettside:
https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/

Rutiner for avlesning

Nettselskapene plikter å påse at alle målepunkter er avlest minst en gang i året og ved leverandørbytte/opphør av kraftleveranse "med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet" (ref. standard nettleieavtale).

De fleste målere leses av automatisk. Men på grunn av at noen målere har dårlig eller manglende kommunikasjon, må vi be kundene på disse målepunktene om avlesning. Det vil bli benyttet SMS for henvendelse om avlesning og avlesningen kan returneres som svar på SMSen.

Vi er derfor avhengig av korrekt mobilnummer. Det kan du selv kontrollere og registrere på Din Side. Ønsker du hjelp med dette, ta kontakt med oss.

Alle målerstander videresendes kraftleverandørene. Dersom måleravlesning mangler, vil forbruket bli beregnet skjønnsmessig.

 

Målerkontroll

Fra tid til annen opplever en del kunder at strømforbruket varierer en del mer enn forventet. 

Det er viktig å være klar over at det ikke trenger å være noe galt selv om årsforbruket har endret seg en del. Har du mistanke om at din strømmåler viser feil kan vi imidlertid foreta målerkontroll.

Det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvar for installasjon, drift og kontroll av målere.

Priser på målerkontroll

Seriemåling kr. 1200,-
Kontroll hos nøytral instans kr. 1600,-

Ved påvist feil ved måleren er kontrollen gratis.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top