• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
  • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
  • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
  • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
  • Pris på nettleie fra 1. januar 2023 - Les mer
  • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
  • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
  • Ny nettleie fra 01.07.2022 - Les mer

Om oss

Midtnett - din stabile nettleverandør

Midtnett drifter og vedlikeholder strømnettet i Flesberg, Modum og Sigdal

Nettet består av ca 70 km regionalnett linjer, 460 km høyspentlinjer, 390 km høyspentkabel, 875 km lavspentlinjer, 1235 km lavspentkabel og 1090 nettstasjoner.
Vi har ca 18.800 nettkunder og de aller fleste har nå fått installert automatisk måleravlesning.
Det transporteres årlig ca 320 GWh til kundene gjennom nettet vårt.

Vi har ca 18.800 nettkunder og de aller fleste har nå fått installert automatisk måleravlesning.

Det transporteres årlig ca 320 GWh til kundene gjennom nettet vårt.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top