• Feilmelding i Sigdal og Modum: Vakttelefon 32 78 32 79, i Flesberg 32 76 07 00
  • Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger - Les mer
  • Har du penger til gode i forbindelse med strømkompensasjon? - Les mer
  • Bruksanvisning registrering av kontonummer - Les mer
  • Pris på nettleie fra 1. april 2024 - Les mer
  • Kompensasjonsordning for høye strømpriser - Les mer
  • Bruksanvisning bryter i AMS-måler - Les mer
  • Omregning tilbake i tid på siste faktura - Les mer

Næringskunder

Med næringskunder menes kunder som hovedsakelig handler og bruker nettjenester og/eller elektrisk kraft som ledd i næringsvirksomhet. Næringskunder vil både være juridiske personer som f.eks. selskaper, borettslag, foreninger mv, og det vil være fysiske personer som f.eks. selvstendig næringsdrivende, enkeltpersonforetak mv, som har avtale om nettleie og/eller kraftleveranse.

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top