Redusert forsyningssikkerhet i Eggedal

Linjestrekningen over Norefjell er nå ute av drift pga. mastehavari, og vil bli liggende ute en god stund til, opplyser Glitre Nett AS.


  • Publisert: 18.12.2020
  • Del denne saken

Eggedal trafostasjon forsyner Eggedal og fjellområdene rundt. Stasjonen har innmating fra Glitre Nett sin 132 kV linje fra Nore via Eggedal, videre over Norefjell til Krødsherad.

Normalt har Eggedal trafostasjon forsyning fra Nore i Numedal, slik den også har i dag. Men ved en feil på linja fra Nore, har vi nå ikke den normale reserveforbindelsen over til Krødsherad, og det vil kunne ta noe lenger tid å få gjenopprettet strømforsyningen til hele området. Midtkraft Nett gjør det vi kan for å forebygge feilsituasjoner i eget nett, blant annet ved å befare linjer i disse dager, og det blir fjernet snø på linjer hvor det har lagt seg på.

Hvis du observerer trær som er i ferd med å legge seg over linja eller andre mulige feilkilder så vil vi gjerne ha beskjed, ta kontakt på telefon 32783279.

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul og godt nyttår!

Back to top