Alt du trenger å vite om ny nettleie fra 1. juli 2022

Fra 1. juli 2022 vil det bli innført en ny metode for beregning av nettleie, og for strømkunder vil dette også bli en ny måte å tenke på. Den nye nettleien vil kunne gi reduserte kostnader om man fordeler strømbruken sin utover døgnet. Dette gir deg som kunde mulighet til å redusere strømutgiftene dine ved å planlegge.


  • Publisert: 10.06.2022
  • Del denne saken

Planlegg ditt strømforbruk og reduser kostnadene

Prisliste ny nettleie finner du her

Fremover vil energileddet i nettleien kunne påvirkes av hvilken tid på døgnet du forbruker energien. Det er ønskelig at man i fremtiden skal bruke strøm smartere og mer effektivt for å holde kostnadene til strømnettet nede, og dermed nettleien så lav som mulig.

Nettleien blir lavere om man fordeler strømbruken

Fra 1. juli 2022 vil det koste noe mer å bruke mye strøm samtidig. Endringene kommer som følge av at myndighetene har innført ny nettleie til alle strømkunder fra denne datoen, og nettleien blir i praksis lavere om man fordeler strømbruken sin utover døgnet. Blir vi smartere strømbrukere slipper vi utvidelser av strømnettet, som ellers ville gitt forbrukerne høyere nettleie på sikt.

Strømkunder kan dermed påvirke sine egne utgifter ved å tenke smart i forhold til når på døgnet man forbruker, noe som vil ha en positiv effekt ved at forbrukstoppene reduseres. Strømnettet dimensjoneres for å kunne overføre nok strøm til enhver tid, noe som betyr at kapasiteten sjelden utnyttes fullt ut.

Nedenfor kan du se Energi Norge sin YouTube-video om ny nettleie:
https://www.youtube.com/watch?v=jWrxr36t7fg

Les mer hos Energi Norge

Hva er nettleie og hvem går den til?

Midtnett ønsker å gi en god oversikt over hva nettleie er og hva den går til. Som forbruker er strøm og nettleie de to produktene du betaler for. Du betaler altså for den varen strøm er, og transport av varen hjem til deg. Mens du kan velge strømleverandør selv, er det Midtnett som transporterer strømmen i Modum, Sigdal og Flesberg. Nettselskapenes inntekter er strengt regulerte.

Noen kunder får nettleie fra Midtnett inkludert i strømregningen sin, såkalt gjennomfakturering. Disse mottar aldri en egen regning med vår logo på. Andre kunder får separat faktura fra oss for nettleie, og faktura for strømbruken sin fra strømselskapet sitt.

Dette går nettleien til

Nettleien skal dekke Midtnett sine kostnader ved å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i Modum, Sigdal og Flesberg (lokalveien for strøm).

I tillegg får Statnett (motorveien) og Glitre Nett (fylkesveien) en andel av nettleien for å dekke deres kostnader ved å transporten strøm til og fra de tre kommunene.

Staten har også pålagt nettselskapene å kreve inn elavgift, avgift til Enova og MVA.

Midtnett får i underkant av halvparten av nettleien som kreves inn fra husstander og fritidsboliger.

Dagens prismodell

Prisen på nettleie i Midtnett har hittil vært delt inn i en fast del (ofte kalt fastledd) og en variabel del (energiledd). Fastleddet er et likt beløp hver måned, men med forskjellige satser for boliger, fritidsboliger og næringskunder.

Dette er ny nettleie

Nå vil fastleddet endres til det vi kaller et kapasitetsledd, og vil avhenge av snittet av de tre høyeste døgnmaksene du har hatt i løpet av forrige måned. Døgnmaks er den timen i døgnet du har høyest forbruk. Det er altså ikke nødvendigvis de tre timene med høyest forbruk som er avgjørende – hvis disse er samlet på samme dag. Det vil være det høyeste forbruket på tre forskjellige dager som er grunnlag for kapasitetsleddet.

 
Figuren over viser et eksempel på hvordan kapasitetsleddet beregnes.

Pris på kapasitetsledd (priser fra 10.10.2022)

 
Figuren viser prisen på kapasitetsledd pr måned for husholdninger og mindre næring med årsforsbruk under 100 000 kWh. 

Fullstendig prisliste finner du her.

Energiledd i ny nettleie

Energileddet er avhengig av hvor mye strøm du bruker. I tillegg til betaling til Midtnett så inngår også elavgift, avgift til Enova og MVA. Fra 1. juli 2022 vil prisen variere avhengig av når på døgnet kilowattimene brukes:

- Om natten (kl. 22-06) er energileddet 38,01 øre/kWh, av dette utgjør avgiftene 24,01 øre/kWh.
- På dagtid (kl. 06-22) er energileddet 49,26 øre/kWh, av dette utgjør avgiftene 26,26 øre/kWh.
(Priser fra 10.10.2022)

Bruk strøm sikkert

Elbil kan trygt lades om natten, forutsatt at du bruker en godkjent lader. Vi fraråder å bruke hvitevarer som vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel om natten mens man sover. Besparelsen vil uansett bli svært liten.

Hvor finner jeg informasjon om forbruket mitt?

Ved å logge inn på "Din side" hos Midtnett, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet, hvis du vil ta i bruk slike.

For målere uten timesmåling blir timeforbruk beregnet av Elhub på grunnlag av avlesninger fra kunde. Dersom det mangler avlesning, blir forbruket stipulert. Ved månedsskifte sender vi ut SMS som påminnelse om å lese av måleren. Jo oftere det leses av, jo mer riktig blir fordelingen av forbruket.

 

Oppdatert 15.05.2023

Back to top