Stolpekontroll 2020

På strekningene Heggen – Øst-Modum og Vikerjordet – Sand – Fjellstangen vil det bli foretatt kontroll av både høyspent- og lavspentstolpene vår i tidsrommet september-november. Kontrollen foregår ved at hver stolpe fysisk blir kontrollert av innleide mannskaper.


  • Publisert: 15.09.2020
  • Del denne saken

Back to top