Om Midtkraft

Midtkraft er det lokale nettselskapet i kommunene Modum og Sigdal. Selskapet drifter kraftproduksjon gjennom avtaler med eierne av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk.

Produksjonsselskapenes anleggskonsesjoner ligger i vårt selskap.
Kraftomsetningen ivaretas gjennom datterselskapet Midtkraft Strøm AS.

Midtkraft har fibernett eller radionett fram til de fleste telefonsentralene i Modum
og Sigdal. Det betyr at over 99% av innbyggerne kan få en bredbåndstjeneste
basert på ADSL og radioløsninger. Bedrifter tilbys løsninger med fiber eller
via telefonsentralene.Det er i dag to tjenesteleverandører som benytter
vårt fibernett for å levere bredbånd lokalt via fiber, ADSL eller radio.

Det er 50 ansatte i Midtkraft og vårt hovedkontor ligger på Nedmarken.

Foto ved Erik Thalerud og Trond Lindseth
Design og utvikling: Catch Media