Jobb i Midtkraft

Lærlinger

Vi utdanner lærlinger i energimontørfaget og energioperatørfaget,
ta gjerne kontakt med oss hvis du er interessert i å søke om lærlingplass.

Foto ved Erik Thalerud og Trond Lindseth
Design og utvikling: Catch Media