Slås sammen til nytt konsern

Denne høsten har det lokale strømselskapet Midtnett
og Midtkraft Buskerud gjennomgått en omorganisering.

- Det betyr at de to selskapene slås sammen under konsernnavnet Midtkraft.
Det navnet er godt kjent blant våre kunder og beskriver godt hva vi driver med
– kraft i Midtfylket, sier Eivind Ruud, administrerende direktør. Endringene i energiloven
gjør at de ulike oppgavene i strømselskapene må skilles i ulike selskap under felles paraply.
Ruud understreker at omorganiseringen ikke vil føre til endringer for kundene.
- Regningen vil fortsatt komme fra samme sted og vi fortsetter å ha felles faktura for kraft og nett, sier han.
 
Moderne nettsider
Selskapet benytter anledningen til å gi hjemmesidene sine en skikkelig oppdatering.
- Når de står ferdige i løpet av kort tid, kan kundene velge å gjøre mer elektronisk på nett selv dersom de ønsker, forklarer Ruud.

Fakta om Midtkraft
Har denne høsten gjennomgått en omorganisering. Konsernet består av:

          Midtkraft AS.
          - Konsern.
          - Administrative oppgaver.
          - Totalt 50 ansatte.
      
          Midtkraft Nett AS.
          - Datterselskap som ivaretar nettvirksomhet (tidligere Midtnett Buskerud).
          - Ansvar for drift og vedlikehold av over 2000 km linjer/kabler og 800 trafostasjoner
            13300 kunder.
 
          Midtkraft Strøm AS.
           - Datterselskap som ivaretar strømsalg og varmepumper, brebånd og salg
             av tjenester knyttet til kraftproduksjon (tidligere Midtkraft Buskerud).
          - Leverer lokalt produsert strøm til Modum og Sigdal.
          - Produserer «grønn» strøm tilsvarende forbruket i Modum og Sigdal.
          - En av distriktets største leverandører av varmepumper

Foto ved Erik Thalerud og Trond Lindseth
Design og utvikling: Catch Media